NITRO alapozólakk 010

Nitro alapozólakk

Nitrocellulóz bázisú termék.

Elsősorban furnérozott faforgácslapok és natúr vagy pácolt fafelületek gyorscsiszoló alapozására alkalmas.

Felhordása nagyüzemben öntéssel vagy hengerezéssel célszerű, de szórással is felhordható. A felület pólusait jól tömíti, az átvonására alkalmazott további rétegek filmje nem hajlamos a "beesésre".


Veszéles anyagok
 • toluol
 • 2-metilpropán-1-ol
Figyelmeztetések
 • H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Óvintézkedések
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
 • P331 TILOS hánytatni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nitro alapozólakk 010 gyártmányismertető (130 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546