Jognyilatkozat

Jelen nyilatkozat a  Győrlakk Festékgyártó Zrt. nyilatkozata, mely a honlappal kapcsolatos legfontosabb jogi szabályozásokat tartalmazza, az ezzel kapcsolatos információkat  itt olvashatja.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Győrlakk Festékgyártó Zrt. - a továbbiakban Győrlakk Zrt.- honlapja, vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jog 

A Győrlakk Zrt. weboldala, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Annak bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben, kizárólag a Győrlakk Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tilos a Győrlakk Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét, vagy annak egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni. 

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Győrlakk Zrt. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldal használatával kapcsolatosak,a weboldal használatával használatra képtelen állapotából származnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

Információk

A Győrlakk Zrt. weboldalán megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalmát folyamatosan frissítjük, ennek ellenére sem vállalhatunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére, illetve az illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, a honlap használatra képtelen állapotából, illetve nem megfelelő működéséből eredő károkért felelősséget.

A Győrlakk Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. 

A Győrlakk Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a weboldalon található információkat.

A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a honlapunkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal.

A Győrlakk Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A Győrlakk Zrt.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a Győrlakk Zrt. weboldalához kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a Győrlakk Zrt. rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Győrlakk Zrt. általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészben nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Győrlakk Zrt.-vel szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Győrlakk Zrt.-t mentesíti a helytállási kötelezettség alól.  

A személyes adatok védelme

A Győrlakk Zrt. bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Győrlakk Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Győrlakk Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje azt.

A Győrlakk Zrt. az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
Nyilvántartásunkból bármikor kérheti adatai törlését, írásban vagy telefonon elérhetőségeinken.

Jogi nyilatkozat megváltoztatása

A Győrlakk Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Jogi nyilatkozatot saját hatáskörében megváltoztatassa, melyről a jelen weboldal ezen részén értesíti a felhasználókat.

Impresszum

Társaság: Győrlakk Festékgyártó Zrt.
Elnök-Igazgató: Nagyné Gergely Ildikó
Székhely: H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Telefon: +36 96 516 530
Telefax: +36 96 411 108
Adószám: 11859406-2-08

Cégjegyzékszám: 08-10-001744
Kérdések, vélemények: gyorlakk@gyorlakk.hu

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546