PRIMOL korróziógátló alapozó

PRIMOL korróziógátló alapozó

Színek:

fehér

szürke

zöld

vörös

Acél- és egyéb fémfelületek passzíválló alapozó festésére alkalmas. Alumínium- és más könnyűfém felületeken a jobb tapadás érdekében PRIMER korróziógátló alapozóval tanácsos előkezelést végezni. Cinkfoszfátot tartalmazó termék.

 • Száradási idő: 6 óra
 • Átvonhatóság: 4 óra elteltével
 • Sűrűség: 1,55-1,65 g/cm3
 • Kiadósság: 8-12 m2/kg
 • Hígítás: RAPID aromás hígító 305
 • Felhordás: szórható, mártható és megfelelő hígítóval ecsetelhető.
 • Kiszerelés: 0,75, 4 és 20 liter

Az oxidmentesített és zsírtalanított Sa 2 - tisztasági fokozatú acélfelületre ecseteléssel, szórással vagy mártással egyaránt felhordható. A felhordásra alkalmas konzisztencia beállítása 1 kg festékhez 0,07-0,10 kg RAPID aromás hígító 305 adagolásával történhet. Általában egy, 30-50 μm száraz rétegvastagságú festékfilm felvitele elégséges. A bevonat felhordástól számított 4 óra elteltével felmaródás veszélye nélkül átfesthető CELLOXIN nitrozománc, REZISZTÁN, TIXOTRÓP klototex, RÁBEPUR 2K és egyéb agresszív oldószereket tartalmazó zománcfestékekkel.


Veszéles anyagok
 • xilol
 • tricink-bisz(ortofoszfát)
 • n-butil-acetát
Figyelmeztetések
 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedések
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P242 Szikramentes eszközök használandók.
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelenleg ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumontumok

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546