Kémiai biztonság

Az Európai Unióban egységesen alkalmazandó, a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet (CLP rendelet). A rendelet biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók a vegyi anyagok osztályozásán és címkézésén keresztül egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok jelentette veszélyekről.

A CLP rendelet előírja, hogy az adott anyagok és keverékek emberi egészségre és a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő kockázatait az azonosított veszélynek megfelelően osztályokba (például: tűzveszélyesség, irritáció, mérgező hatás, vízi környezet károsítása) kell sorolni. A Győrlakk Festékgyártó Zrt. termékei keverékek (pl. festék, lakk, hígító).

A termékhez kapcsolódó veszélyekről a felhasználót is tájékoztatni kell. Ennek egyik legfontosabb módja a címke, amelyen fel kell tüntetni többek között a használattal járó lehetséges kockázatokat, illetve a biztonságos használathoz szükséges tudnivalókat. A címke tartalma az orvosnak is hasznos információt nyújthat egy esetleges allergiás tünet, mérgezés esetén.

A címkén található olyan ábra (veszélyt jelző piktogram), amely egy piros kerettel ellátott élére állított négyszög, benne egy figyelmeztető grafikai szimbólummal. A veszélyt jelző piktogram célja, hogy információval szolgáljon arról, hogy az adott termék milyen kárt okozhat egészségünkben vagy a környezetben.

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546